ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Forex วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หลวงปูขาว งานเขาใหญ่