งานสัมมนา Forex สัมมนา วันที่ 18-ม.ค 2565 การใช้ Fibonacci สร้างกำไรอย่างยั่งยืนในตลาด Forex By โค้ชธนกฤต

งานสัมมนา Forex สัมมนา วันที่ 18-ม.ค 2565 การใช้ Fibonacci สร้างกำไรอย่างยั่งยืนในตลาด Forex By โค้ชธนกฤต

การใช้ Fibonacci สร้างกำไรอย่างยั่งยืนในตลาดForex ด้วยเทคนิคดีๆที่มีให้ทุกสัปดาห์ และเรียนรู้โครงสร้างตลาด Forex
By โค้ชธนกฤต จากเพจ Fxmodern
ท่านสามารถเข้าร่วมสัมมนาผ่านโปรแกรม Zoom