สัมมนาที่สุรินทร์ Gold Went Gold เทรดทองออนทัวร์ 2 ก.ย 66

บรรยากาศงานสัมมนา Forex ที่สุรินทร์ Gold Went Gold เทรดทองออนทัวร์ 2 กันยายน 2566

2 กันยายน 2566 สัมมนาที่สุรินทร์ Gold Went Gold เทรดทองออนทัวร์
จบไปอีกสัมมนาที่สุรินทร์ เทรดทองออนทัวร์
จัดเต็ม RTM SMC ICT และการมองพื้นฐาน Alogorithm
ที่ต่อไปจะเป็นจังหวัดไหนรอติดตามได้เลยค่ะ